Zapojit se může každý

„Toho bohdá nebude,
aby čermák
na nudu pošel!“

Členem občanského sdružení může být každá fyzická právně způsobilá osoba starší 18 let, která je mravně způsobilá a která souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení a která je připravena převzít závazek být vázán stanovami sdružení. Podmínkou členství je také složení ročního členského poplatku ve výši 200,-Kč a souhlas se Stanovami občanského sdružení a jejich respektování.

Komentáře nejsou povoleny.