O nás


Koukej, Ukazuj, Komentuj

V září 2010 bylo v Dolní Čermné založeno občanské sdružení – Rodinné centrum KUK.

Našim cílem je snížení sociální izolace rodičů na mateřské dovolené. Toho chceme dosáhnout organizováním akcí a aktivit dětí s rodiči ve snaze stmelit vzájemné vazby mezi jednotlivými členy rodiny i napříč celým spektrem jednotlivých účastníků, posílit funkci rodiny a prohloubit vazbu mezi rodiči a dětmi. Spokojená a fungující rodina sekundárně kladně ovlivňuje celou společnost – od dětí v předškolním a školním kolektivu po rodiče v pracovním kolektivu.

Zatím jsme rozjeli projekty pro mladší děti, ale do budoucna bychom rádi rozšířili nejen nabídku aktivit, ale i věkovou kategorii účastníků. Pomoci by nám k tomu měly sponzorské dary a granty. Informace o připravovaných akcích si můžete přečíst v sekci Připravujeme.

Doufáme, že Vás naše nabídka aktivit osloví a přijdete si některou vyzkoušet

Komentáře nejsou povoleny.